page_bgimg

Habarlar

Salam, Hebei Binshare New Material Co., Ltd-e hoş geldiňiz!
 • Gaty Covid-19 süzgüçli SVG bilen baglanyşykly PFAS himiýasy

  Deň gözden geçirilen Daniýanyň gözlegine görä, PFAS birleşmeleriniň ýokary derejesi Covid-19-yň has agyr görnüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu gözleg, koronawirusa ýokaşan 323 hassany öz içine aldy we PFBA atly himiki derejäniň ýokary derejesi bolanlaryň iki esse köp ...
  Koprak oka
 • Kaliý dikarboksilat bilen tanyşdyrmak we ulanmak

  Kaliý dikarboksaty, ýönekeý we üýtgeşik molekulýar gurluşyna esaslanyp, howpsuzlygy we mikroblara garşy işjeňligi sebäpli ösüşi üpjün ediji hökmünde möhümdir. Onuň esasy düzüm bölekleri formik kislota we kaliý emele gelýär, tebigatda we doňuz içegelerinde tebigy ýagdaýda ýüze çykýar we ahyrsoňy dargadylýar ...
  Koprak oka
 • Hebei täze material co. täze önümleri gözläň we ösdüriň: kalsiý propionat, kalsiý asetat.

  Kalsiý asetatyň ulanylyşy: ingibitorlar; Durnuklaýjylar; Buferler; Tagamy güýçlendirijiler; Konserwantlar; Iýmitlendiriji güýçlendirijiler; pH Düzgünleşdirijiler; Aldaw serişdeleri; Gaýtadan işlemek üçin gurallar; Asetatyň sintezinde hem ulanylýar. Ajaýyp kalsiý goşundysy hökmünde lukmançylykda we himiki reagentlerde hem ulanylýar. Eger sen ...
  Koprak oka