page_bgimg

Bäsdeşlik izotonitazen CAS: 14188-81-9

Salam, Hebei Binshare New Material Co., Ltd-e hoş geldiňiz!

Bäsdeşlik izotonitazen CAS: 14188-81-9

Iňlis ady: ISOTONITAZENE


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

CAS: 14188-81-9
Iňlis ady: ISOTONITAZENE
Lakamlar: dietil- {2- [2- (4-izopropoksi-benzil) -5-nitro-benzoimidazol-1 ýyl] -etil} -amin;Izotonitazene; ISOTONITAZENECAS14188-81-9; 1H-Benzimidazol-1-etanamin, N, N-dietil-2 - [[4-Izotonitazenedietil- {2- [2- (4-izopropoksi-benzil) -5-nitro-benzoimidazol-1 ýyl
Molekulýar formula: C23H30N4O3
Molekulýar agram: 410.51
EINECS no. : 200-533-0
Gaýnadyş nokady: 584,7 + / - 45.0 ° C (çak edilýär)
Dykyzlygy: 1,16 + / - 0,1 g / sm3 (çak edilýär)
Kislota koeffisiýenti: (PKA) 9.91 ± 0,25 (çak edilýär)

Kompaniýanyň maglumatlary

Zingtai pin mai biologiki tehnologiýa kärhanasy LTD., Zawod hebeý welaýatynda ýerleşýär, hebeý welaýatynyň himiýa önümçilik kärhanalarynyň hil we tehniki gözegçilik býurosy tarapyndan tassyklanýar. Olaryň arasynda derman we araçylar, azyk we iýmit goşundylary, ösümlik ekstraktlary, agrohimiýa we nepis himiki maddalar, dökünler we beýleki kompaniýalar himiýa önümçiliginde we marketingde baý tejribä eýe. On ýyldan gowrak ösüşden soň zawodyň satuw ulgamy bütin dünýä ýaýrady, önümimiziň hilini barlamak we gözleg işgärlerimiziň kollej derejeleri bar ýa-da ýokarda. Integrity dolandyryşy biziň ýörelgesimizdir, müşderini kanagatlandyrmak hemişe biziň maksadymyzdyr, tagallalarymyz bilen tanalmagyňyzy umyt edýäris!

Hyzmatymyz

1. hli önümler bişirilmezden ozal öýde berk barlanar
2. Müşderi birinji ýerde durýar, amatly bahany, ýokary hilli üpjün edýäris
önüm we gyssagly iberiş
3. Müşderileriň soraglaryna çalt we anyk jogap. Satuwdan soň ýarag
hyzmat, ulanyşyňyzdaky meseleleri çözmäge kömek ederis
4. Esasy sargytlar üçin, Diňe sizde “qty” bar bolsa, biziň bahamyz bar. Gözlegiňize we sargytlaryňyza hoş geldiňiz
5. Köp ýyllyk tejribe size iň oňat transport we satuwdan soňky hyzmaty hödürlemäge mümkinçilik berýär
Gaplamak we eltip bermek
100g / 500g / 1kg / 5kg / 10kg / 25kg / 200kg ýa-da ýörite haýyşyňyz hökmünde
Port Şanhaý , tianjin ingingdao porty
Gaplamak we eltip bermek
Alýumin folga sumkasy, florly çüýşeler, karton deprekleri ýa-da ýörite islegiňiz boýunça 100g / 500g / 1kg / 5kg / 10kg / 25kg.
100g / 500g / 1kg / 5kg / 10kg / 25kg Ftorly çüýşeler, alýumin çüýşeler, alýumin deprek ýa-da ýörite haýyşyňyz bilen gaplanan.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biziň zawodymyz bar.
2. Kamda käbir nusgalarym barmy?
Mugt nusgalary hödürläp bileris, ýöne müşderi ýük bahasyny töleýär. Adatça nusga taýýarlamak üçin 3-5 gün gerek.
3. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da bize e-poçta bilen habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin gözlegiňiziň ileri tutulýan ekranyna serederis
4. Öz eltiş belligimizi sumkalara çap edip bilerinmi?
Hawa, müşderiniň iberiş belligini sumkalarda çap edip bileris.
5.Gaplamak hakda näme?
Zawodyň standart gaplamasy. Specialörite gaplama islegiňiz boýunça elýeterlidir
6. Sargyt goýmazdan ozal önümiň hilini nädip tassyklamaly?
Käbir önümler üçin mugt nusgalary alyp bilersiňiz, diňe iberiş bahasyny tölemeli ýa-da bize kurýer taýýarlamaly we nusgalary almaly.
7. Hil taýdan nägilelige nähili garaýarsyňyz?
Ilki bilen hil gözegçiligimiz hil meselesini nola çenli azaldar. Bizden dörän hakyky hil meselesi bar bolsa, çalyşmak ýa-da ýitgiňizi yzyna gaýtarmak üçin size mugt haryt ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň