page_bgimg

Biz hakda

Salam, Hebei Binshare New Material Co., Ltd-e hoş geldiňiz!
about-us02

BIZIIS MISSION

Hebei Binshare New Material Co., Ltd. gözleg we himiýa önümlerini öndürmäge borçlanýar. Dünýädäki müşderilere iň oňat önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys. Biziň öz zawodymyz, öz toparymyz we doly hyzmat ulgamymyz bar. Biziň üçin hiliň kepili müşderilerimize ygrarlylygymyzdyr. Häkimiýeti dolandyrmak biziň ýörelgesimizdir, müşderini kanagatlandyrmak hemişe maksadymyzdyr, tagallalarymyz bilen tanalýarys !

Näme üçin bizi saýlaýar?

(1) Gowy materiallar we materialdan ýasalan önümler.
(2) customöriteleşdirilen ýaly gowy we berk gaplamak
(3) Soraglara wagtynda jogap beriň
(4) Dürli töleg şertleri bar, T / T, L / C, D / P, West Union ......

about-us06

HYZMATLARymyz

Çalt eltip bermek

Eltip bermek wagty 12 sagadyň dowamynda bolar

Qualityokary hilli

Productshli önümler bişirilmezden ozal öýde berk barlanar

 

 

Baý tejribe

Köp ýyllyk tejribe size iň oňat transport we satuwdan soňky hyzmaty hödürlemäge mümkinçilik berýär

Köp arzan

Esasy sargytlar üçin, Diňe sizde “qty” bar bolsa, biziň bahamyz bar. Gözlegiňize we sargytlaryňyza hoş geldiňiz

Has ýokary çykdajy

Müşderi birinji ýerde durýar, amatly bahany, ýokary hilli üpjün edýäris
önüm we gyssagly iberiş

 

Satuwdan soň oňyn

Müşderileriň soraglaryna çalt we anyk jogap. Satuwdan soň ýarag
hyzmat, ulanyşyňyzdaky meseleleri çözmäge kömek ederis.

Zawodymyz

Dermanlar keselleriň öňüni almak we bejermek, bedeniň işini dikeltmek we sazlamak üçin ulanylýan ýörite harytlardyr. Onuň hili adamlaryň saglygy we howpsuzlygy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Önümçilik döwründe käbir dermanlar mikroorganizmler, tozan bölejikleri we ş.m. bilen hapalanan ýa-da hapalanan bolsa, garaşylmadyk keseller we howplar bolup biler.

Lukmançylykda mikroblaryň hapalanmagyna gözegçilik etmek üçin köplenç biologiki arassa otag ulanylýar. Biologiki arassa otagda bu mikroorganizmler esasan bakteriýalardan we kömeleklerden durýar, bölejikleriň ululygy 0. 2umdan ýokary, umumy bakteriýa bölejikleriniň ululygy 5-den köp Biologiki hapalanma kanallary diňe bir howa arkaly däl, eýsem adam bedeni bilen hem, operatoryň eşikleri bilen baglanyşykly.

Kompaniýamyz önümleriň howpsuzlygyna uly ähmiýet berýär. Ajaýyp önümi arassa önümçilik gurşawyndan we ýakyn we ajaýyp önümçilik prosesinden aýryp bolmaz. Arassa we giň önümçilik gurşawy, ösen önümçilik enjamlary we ökde hünärmenlerimiz bar.

about-us05
about-us01